MATERIALOJ ELDONITAJ DE "INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO"

IĈLM-Direktoro - D-ro Ronald J. Glossop, 8894 Berkay Avenue, St. Louis MO 63136, Usono telefonnumero - +1 314 869 2303; retadreso:  

__________________________________________________________________________________


FLUGU KUN PETRO, verkita de Charlotte Kohrs (1995). 10-paĝa libreto de simplaj demandoj kaj respondoj por prepari infanojn sendi bildkartojn al aliaj infanoj. Kasedo estas havebla por aŭskulti la Esperantan tekston.

ELNA - sen kasedo 1.00 usona dolaro; kun kasedo 3.10 usonaj dolaroj.


ABC EN ESPERANTO, verkita de Charlotte Kohrs (1994). 32-paĝa aboco-libreto kiu instruas Esperantan alfabeton per infanstilaj desegnaĵoj.

ELNA - 5.00 usonaj dolaroj, UEA - 5,90 eŭroj.


DEK DEMANDOJ, verkita de Charlotte Kohrs (1993). 20-paĝa lernolibro por infanoj 7- ĝis 14-jaroj, kiu enhavas 10 ilustritajn lecionojn kun vortoj kaj muziko de simplaj kanzonoj por instrui la materialon en la lecionoj.

ELNA - 9.00 usonaj dolaroj, UEA - 9,90 eŭroj.


LA BELA PLANEDO, verkita de Charlotte Kohrs (2-a eld.,1992 ). 18-paĝa lernolibro kun 17 pensigaj kaj paroligaj lecionoj kun interesaj demandoj kaj respondoj pri nia planedo, inkluzive mapon de la kontinentoj kaj oceanoj.

ELNA - 1.00 usona dolaro, UEA - 1.20 eŭroj.


KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO (1991). 12 instruantaj kanzonoj por infanoj/komencantoj verkita de Charlotte Kohrs. Vortoj kaj muziko plus sugestoj por instruantoj. Kasedo estas havebla de la kanzonoj kantataj de Janico kaj Johano Atkinson.

ELNA - libreto sola - 1.50 usonaj dolaroj; libreto kun kasedo - 7.00 usonaj dolaroj;

UEA - libreto kaj kasedo - 6 eŭroj


NI ESPLORU LA MONDON, redaktita de Charlotte Kohrs (2 -a eld., 1991 ). 22-paĝa geografia lernolibro kompilita de Esperanto-klasoj en ok diversaj landoj.

ELNA - 1.00 usona dolaro, UEA - ,90 eŭroj.


BONVENON, AMIKO! , verkita de Charlotte Kohrs (1989) kun ilustraĵoj faritaj de infanoj en elementaj lernejoj en San-Diego. Per siaj propraj desegnaĵoj pri aliplanedanoj, infanoj instruas Esperanton al la aliplanedanoj kaj aliaj infanoj.

ELNA - 1.20 usonaj dolaroj, UEA - 1,20 eŭroj


DEK FABELOJ, redaktita de Charlotte Kohrs kaj Dorothy Kruger (1986). 36-paĝa libreto de dek konataj rakontoj por infanoj/komencantoj, ilustrita de Alan Henderson, kun Esperanto-angla vortareto post ĉiu leciono. ISBN 0939057093.

ELNA - 4.50 usonaj dolaroj, UEA - 5,10 eŭroj.


NI PAROLU ESPERANTON KUNE, verkita de Charlotte Kohrs ( 1984 ). 44-paĝa, 16-leciona enkonduka dialoga-stilo lernolibro por angla-parolantaj infanoj.

ELNA - 9.00 usonaj dolaroj, UEA - 5,40 eŭroj.

__________________________________________________________________________________


"ELNA" indikas ke la aĵo estas havebla de la libroservo de Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 94530, Usono,   https://esperantousa.hypermart.net/retbutiko   Oni devas uzi usonajn dolarojn.

"UEA" indikas ke tiu libreto/kasedo estas havebla de la UEA-libroservo, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando,   http://katalogo.uea.org   Oni devas pagi per eŭroj.


Vidu la retpaĝon   https://icxlm.org   por kopii ĉiujn materialojn.

Se vi ne povas pagi por aĵoj, bonvolu sendi al ni peton por senpage ricevi ilin. Ni celas helpi infanojn lerni Esperanton, ne gajni monon.


Aktualigita de Enrique,   11  februaro  2009