Historio de   INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO   (2010)


La organizon "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" (IĈLM) fondis Usonanino Charlotte Kohrs en la jaro 1987 en la urbo San-Diego, Kalifornio. Charlotte estis instruistino kiu instruis tre junajn infanojn kaj gejunulojn kun mensaj problemoj. Ŝi poste iĝis parol-terapiisto kiu helpis infanojn ofte per uzo de pupoj.

Charlotte interesiĝis pri Esperanto post la morto de sia edzo en la jaro 1982 kiam ŝi mem jam havis 72 jarojn. Tamen ŝi havis la celon instrui Esperanton al infanoj, kaj ŝi faris tion dum 15 jaroj kiel voluntulo ĉefe en lernejoj en San-Diego.

Charlotte


Dum la jaroj 1985-1986 ŝi kunlaboris kun Doroteo KRUGER por eldoni la libreton DEK FABELOJ: LERNOLIBRO POR GRUPA LEGADO AŬ HEJMA STUDADO. En la jaro 1987 ŝi kaj kelkaj aliaj virinoj fondis IĈLM kun tri celoj: (1) enkonduki Esperanton al infanoj en Usono kaj aliaj landoj. (2) iĝi ponto inter infanoj kiuj lernas Esperanton en diversaj landoj, kaj (3) krei kaj distribui senpage aŭ malmultekoste materialojn al instruistoj de Esperanto kaj samtempe instigi la interŝanĝon de bildkartoj kaj similaj materialoj inter gelernantoj en diversaj landoj. Kompreneble, tiam ne ekzistis interreto, do oni devis uzi paperon kaj sendi ĉiujn perpoŝte.

En 1987 Charlotte eldonis LET'S TALK AROUND THE WORLD [NI PAROLU ĈIRKAŬ LA MONDO], ŝian unuan lernolibron por anglaparolantaj instruistoj de infanoj. Tiun jaron ŝi ankaŭ komencis novan projekton, LA REVUO DE INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO. Ĝi enhavis ne nur dialogojn (esperantaj kaj anglaj) sed ankaŭ bildojn, notojn, kaj enigmojn desegnitajn de infanoj mem en diversaj landoj tra la mondo. Dum kelkaj jaroj ŝi sendis ekzemplerojn al instruistoj de Esperanto en multaj lokoj. Ŝi eĉ inkluzivis desegnaĵojn kiujn infanoj en aliaj landoj sendis al ŝi. La lasta numero de tiu revuo aperis en 1991 ĉar ŝi ne plu havis sufiĉe da tempo kaj sentis ke aliaj taskoj estis plej gravaj. Ekzemple ŝi produktis tri videobendojn en kiuj la lernantoj mem instruis Esperanton al aliaj infanoj. Ŝi ankaŭ komponis tre belajn kaj utilajn instru-kantojn kaj eldonis libreton kaj sonbendon de tiuj kantoj kun la titolo KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO: 12 KONVERSACIAJ KANTOJ POR KOMENCANTOJ. Ŝi sendis ilin al pli ol 375 klasoj tra la mondo.

Kelkaj libretoj kiujn Charlotte eldonis por IĈLM uzis ĉefe desegnaĵojn de infanoj en San-Diego (BONVENON, AMIKO, ĈU VI PAROLAS ESPERANTON kaj BONVENON KAJ SALUTON! PAROLU ESPERANTON KUN NI) sed ankaŭ de infanoj en aliaj landoj (NI ESPLORU LA MONDON). Sed Charlotte ankaŭ verkis siajn proprajn librojn--LA BELA PLANEDO kaj DEK DEMANDOJ: LERNOLIBRO POR INFANOJ 7 ĜIS 14-JARAJ kaj ABC EN ESPERANTO kaj FLUGU KUN PETRO. Ŝi ankaŭ kreis specialajn projektojn por infanoj kiel "Mondo Rondo" kaj "La Monda Stelaro" kaj "Ago-Tago por Infanoj."

Dum tiuj jaroj Charlotte ricevis helpon de Janice kaj John ATKINSON, David JORDAN, kaj James FAUGHNAN en San-Diego; Kent JONES en Ĉikago; kaj Kim KEEBLE en Nov-Skotio, Kanado.

En la jaro 1999 pro sanproblemoj Charlotte decidis ke ŝi ne plu povus esti la Direktoro de "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo." Usonanino Darlene Evans faris tion dum du jaroj, sed ankaŭ ŝi devis rezigni pro sanproblemo. En la jaro 2001 emerita profesoro Ronald Glossop iĝis la Direktoro. Li diris, "Mi opinias, ke mia ĉefa tasko estas informi ĉiujn pri la bonaj materialoj kiujn Charlotte kreis kaj daŭrigi la projektojn kiujn ŝi komencis. Nun oni devas uzi la reton por fari tion, sed oni ankoraŭ devas uzi ordinaran poŝton por kelkaj instruistoj, kiuj ne havas bonan ŝancon uzi komputilon."

Vilĉjo MANIA de Chikago en Usono kreis la retejon https://icxlm.org, kaj Charlotte donis al ni rajton meti ĉiujn ŝiajn verkojn en ĝi. En la jaro 2005 Vilĉjo indikis ke li ne plu povas fari tion. Feliĉe Enrique ELLEMBERG konsentis fari tion, kaj li baldaŭ tre plibonigis la retejon, por ke ĉio estu en Esperanto, la angla lingvo, kaj la hispana lingvo. Li ankaŭ aldonis aliajn edukajn materialojn kiel videojn kaj ligojn al aliaj utilaj retejoj. Nova afero kiun Direktoro GLOSSOP faris estas krei kelkajn novajn strofojn por la "Kanto de la Koloroj" kaj eldonis libreton pri ĝi kun belaj bildoj desegnitaj de Mar Cardenas. Tio haveblas ĉe la retejo.

Nuntempe IĈLM subtenas la retejon https://icxlm.org, vendas instrumaterialojn, kaj sendas senpage instrumaterialojn al instruistoj de Esperanto tra la tuta mondo, aparte al pli malriĉaj landoj kiuj ne povas aĉeti ilin aŭ facile akiri la informon de nia retejo.

        Aktualigita de Enrique,   20  novembro  2010