INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO

Ronald J. Glossop, Direktoro
Jar-raporto, 1-a junio 2003

Malĝoja tasko por mi dum la pasinta jaro estis verki nekrologon por Charlotte KOHRS, fondintino de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo. Ŝi mortis je la 31-a de julio 2002. La nekrologo aperis en kelkaj lokoj, inkluzive de INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 2002/3, pp. 18-19 kaj JUNA AMIKO, decembro 2002, numero 4 (103), paĝo 21.

En oktobro 2002 mi iris al San-Diego kaj kolektis multajn materialojn, kiuj apartenas al IĈLM. Ili nun estas ĉe mi. Mi uzas la kovertojn por sendi la libretojn kaj kasedojn faritajn de Charlotte al instruistoj, ĉefe tiuj kiuj ne povas aĉeti ilin pro manko da mono, ekzemple, en Hindio, Tanzanio, Romanio, Venezuelo, Hispanio, Brazilo, kaj Rusio.

Mi ankaŭ sendis ekzemplerojn de tiuj materialoj al Katalin KOVATS en Nederlando. Ŝi metis informon pri ili en la retejon por Esperantistaj instruistoj

    http://www.edukado.net/

Ĉi tiuj materialoj haveblas ĉe ELNA aŭ UEA kaj ankaŭ rekte de mi. Mi respondis al ĉiuj petoj kaj korespondaĵoj senditaj al mi. Ankaŭ mi renkontis en Londono dum julio instruistinon Annice SZRAJBMAN, kiu redaktas kaj distribuas EKU!, Esperantan bultenon por infanoj.

La vortoj de LA KANTO DE LA KOLOROJ [RUĜA POMO], kiujn mi sendis al JUNA AMIKO, finfine aperis en numero 104 por marto 2003, paĝo 6. Mi preparis novajn ekzemplerojn de DEK FABELOJ, kaj mi aĉetis specialan vinktilon, por ke mi povu produkti novajn ekzemplerojn de la diversaj aliaj libretoj, kiujn Charlotte verkis.

Enrique, en Kalifornio, Usono, estras la retejon por IĈLM (2006), nun kun la nova pli simpla adreso

    https://icxlm.org/

Ĉi tiu retpaĝo montras ĉefe materialojn verkitajn de Charlotte, kaj eĉ provizas prononcadon por la vidataj vortoj.

Mi intencas ĉe-esti la ILEI-konferencon en Svedio dum la venonta aŭgusto (2003), kaj tie mi donos prezentaĵon pri la historio de IĈLM.

Mi serĉas aliajn personojn, kiuj volus esti estraranoj/konsilantoj por IĈLM. Se vi volus fari tion, bonvolu kontakti min ĉe  

Originala raporto de Ronald J. Glossop, 1 junio 2003.
Aktualigita de Enrique, 29 januaro 2006.